Dịch vụ - Xây Lắp Điện Tuấn Trần

Dịch vụ - Xây Lắp Điện Tuấn Trần

Dịch vụ - Xây Lắp Điện Tuấn Trần

Dịch vụ - Xây Lắp Điện Tuấn Trần

Dịch vụ - Xây Lắp Điện Tuấn Trần
Dịch vụ - Xây Lắp Điện Tuấn Trần

Dịch vụ

Sự hài lòng của Bạn là thành công của chúng tôi.

Nâng cấp máy biến áp

Nâng cấp máy biến áp

Hiện tại Các điện lực các tỉnh đang nâng cấp mạng lưới điện từ 15kV lên 22kV. Để giảm tối đa thời gian cắt điện, nhằm tăng sản lượng điện thương phẩm. Các nhà máy, đơn vị sản xuất bắt buộc...

Bảo trì máy biến áp

Bảo trì máy biến áp

- Tư vấn – khảo sát – thi công – lắp đặt – xây dựng mới Trạm biến áp các loại. - Chuyển đổi nấc cao thế của máy biến thế ( đáp ứng lưới điện 22kV của điện lực) - Quấn...

Sửa chữa máy biến áp

Sửa chữa máy biến áp

Hiện nay, nhiều Máy biến áp của các nhà máy, đơn vị, xí nghiệp thường hay cháy nổ là do một phần các đơn vị không chăm lo cho máy biến áp của mình. Việc không để ý lưu lượng...

Các mẫu trạm biến áp

Các mẫu trạm biến áp

Kiểu trạm nền - Kiểu trạm cột thép - Kiểu trạm giàn - Kiểu trạm phòng - Kiểu trạm treo - Kiểu trạm trụ ghép.

tủ điện công nghiệp

tủ điện công nghiệp

- TỦ ĐIỆN BÙ HẠ THẾ - TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI - TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN - TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG - TỦ ĐIỆN ATS - TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ.

backtop